Genrepedagogik

Genrepedagogik

Genrepedagogiken handlar om att ge eleverna kunskap om hur man skriver olika sorters texter.

Det handlar om att ge eleverna ett ökat ordförråd och en struktur i språket.

Olika sorters texter har olika syften och är uppbyggda på olika sätt.

Exempel på texter som eleverna lär sig:

  • Narrativa texter ( ex sagor, berättelser)
  • Instruktioner (ex recept)
  • Förklarande texter ( ex faktatexter)
  • Återgivande texter ( ex dagbok)
  • Beskrivande texter
  • Argumenterande texter

Så här arbetar vi:

  1. Vi bygger upp kunskap: Vi tar reda på fakta om ett ämne genom att t ex läsa, se film, samtala. Vi lär oss ord och begrepp som hör till ämnet.
  2. Dekonstruktion: Vi tittar på exempeltexter och pratar om hur den speciella texten är uppbyggd. Vi klipper isär texter och låter barnen sätta ihop dem.
  3. Gemensamt skrivande: Lärare och elever skriver en eller flera texter tillsammans. Ibland skriver två elever en text tillsammans.
  4. Individuellt skrivande: Nu vet eleverna mycket om både textens innehåll och hur texten är uppbyggd och kan skriva en egen text.

 

NARRATIVA TEXTER

Vi har nu börjat arbeta med Narrativa texter. Narrativa texter är till exempel sagor och påhittade berättelser. Narrativa texter byggs upp efter en viss struktur.

1. Orientering Här berättar man vem/vilka berättelsen handlar om, var berättelsen utspelar sig och när det man berättar händer. Vi använder ofta bilder som stöd i skrivandet. Vi har skrivit gemensamma orienteringar, sedan har barnen skrivit en orientering två och två och nu är det dags att skriva en egen orientering.

Så här kan det se ut när vi tränar på att skriva en orientering.

image

Nästa steg i arbetet är att fortsätta texten med en komplikation (ett problem), en lösning och en avslutning.

2. Komplikation / Problem Här försöker vi komma på ett problem som huvudpersonen dras in i och som han eller hon försöker lösa.

3. Lösning Här får vi reda på hur problemet löser sig.

4. Avslutning Avslutningen knyter ihop berättelsen.

Efter hand som vi ökar mängden text kommer berättelserna innehålla mer än ett problem och mer än en lösning. Som stöd i arbetet med att skriva berättelser använder vi ett planeringspapper där vi skriver ”hjälpord” inför skrivandet.

Så här såg det ut idag när vi gemensamt planerade och skrev en hel text.

image image

 

FÖRKLARANDE TEXTER

Parallellt med att vi skriver Narrativa texter i svenska skriver vi faktatexter i vårt NO-tema om rymden. En faktatext kallas även för en Förklarande text. Texten förbereds mycket noga genom att vi läser om ämnet vi ska skriva om, vi ser filmer och har gemensamma samtal mm. I tema Rymden är uppgiften att skriva faktatexter om planeterna i vårt solsystem. Vi använder oss av en så kallad ”sex-fältare” som stöd i skrivandet. I sexfältaren finns rubriker som passar till ämnet där vi fyller i ord som är till hjälp när texten sedan ska skrivas. Först gör vi en gemensam sexfältare och en gemensam text. Denna gången började vi med planeten Merkurius.

Så här ser en av barnens sexfältare ut om planeten Merkurius.

image

Så här blev den färdiga texten om Merkurius.

image

INSTRUKTIONER

Idag har vi gått igenom en typ av text som kallas instruktion. En instruktion ska ha en rubrik, materiallista och en beskrivning som ofta är numrerad.

image

Våra elever fick en instruktion som handlade om att göra ett Tellurium i pappersform. Detta visar jordens och månens rörelse i förhållande till varandra och i förhållande till solen. Vi gick noga igenom instruktionen och sedan jobbade eleverna självständigt med att följa instruktionen, steg för steg. Detta gick jättebra och blev till många fina Tellurium. Så här såg instruktionen ut och därunder en bild på ett av barnens Tellurium.

image

image