Året

Vi jobbar vidare med vårt tema om året. Vi har pratat om vad ett år är, hur många månader det går på ett år mm. Eleverna skrev små texter och målade fina ”månadsfigurer” dom de sedan klistrade in i sina böcker om Året.