Talraden och talens värde

Vi har övat på talraden och talens värde. Barnen har kopplat ihop ett antal glaskulor med en siffra mellan 1 och 10. De har klippt egna sifferkort och visat att de kan lägga korten i rätt ordning. Vi kommer att arbeta mycket med talen 1-10 i klass 1.

Bokstaven O

Första bokstaven som vi arbetat med var O. Eleverna arbetar utifrån en speciell arbetsgång där de bl.a spårar bokstaven, skriver bokstaven på större papper, arbetar i Bokstavsloggen och till sist finskrivning.

Eleverna har också gjort fina ormar som hänger i våra fönster!